• Noc 16x9
  • Léto

Historie

Friesovy boudy byly původně založeny na pozemcích vrchlabského panství v polovině 17. století jako příbytky dřevařů. Je pravděpodobné že rod Friesů přišel spolu s horníky a dřevaři z Tyrol na popud Kryštofa Gendorfa v pol.16.století. Tito lidé se usazovali ve vyšších polohách hor, kde byla rudná kutiště a kde se těžilo dřevo.

První zmínka o Friesových boudách je ve vrchlabském urbáři, kde je v roce 1676 povoleno Jiřímu Friesovi postavit boudu na tzv. Hasenplanu (Zaječí pasece), což byl pozemek vrchlabského rodu Morzinů.

Boudu č.p. 90, dnešní JAWU, obývala rodina Bönischů. Posledními obyvateli byla rodina Josefa Bönische, který hospodařil cca na 5ha luk a choval 4 krávy. Josef měl pět dětí z nichž bohužel tři zemřely. Třináctiletá Wali na zánět slepého střeva, Josef jako dvouletý na popáleniny a půlroční Gerhard na zápal plic. Život na Friesovkách byl velmi drsný a lékařská péče téměř nedostupná. Nicméně si horalé našli čas i na zábavu a sport. Bruno a Willy byli výborní lyžaři. Willy se jako čtrnáctiletý zúčastnil v zimně 1941 celoněmeckých her mládeže v Garmisch-Partenkirchenu, kde se umístil na skvělém 2. místě. Německo těmto hrám přikládalo velkou váhu a ceny tehdy předával Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Bruno,který musel narukovat do armády se po válce již domů nedostal. Celá rodina byla v roce 1945 na základě Benešových dekretů odsunuta.

Po otevření hranic byl Bruno vypátrán v Rastenbergu nedaleko Weimaru, přijal naše pozvání a v roce 1997 přijel na Friesovky po dlouhých 55 letech. Fotografie, diplomy a jiné rodinné památky, které si Willy v boudě jako kluk schoval tak dobře že byly nalezeny až v roce 1991, mu tak byly předány.

Lyžařskému oddílu, který založili vášniví lyžaři a sportovci Karel Lange a Franta Heller již v roce 1948 se podařilo v roce 1954 za vedení Venci Hlaváčka koupit boudu na Friesovkách. Od této doby se začíná psát její novodobá historie a nese název JAWA.

Lyžařský oddíl jako čistě amatérská sportovní organizace, nikdy neoplýval zdroji jak finančními, tak materiálními. Boudu museli členové budovat především svépomocně a všemi možnými prostředky ji bránit před tlakem okolí. Naše JAWA tak zůstala ušetřena necitlivých stavebních zásahů, poskytuje však poměrně slušný komfort a zázemí pro minimálně 30 ubytovaných a stále si zachovává absolutně neopakovatelnou atmosféru boudy, která tu stojí skoro 200 let. Tak jako je neopakovatelná atmosféra boudy tak i celé Friesovy boudy v nadmořské výšce 1200 m  dodnes zůstávají oázou klidu a pohody.

Použité zdroje: Historie Friesových bud autor Luboš Šafář