• Léto
  • Léto
  • Léto
  • Léto
  • Léto
  • Léto

Horská bouda JAWA

Friesovy boudy byly původně založeny na pozemcích vrchlabského panství v polovině 17. století jako příbytky dřevařů. Je pravděpodobné že rod Friesů přišel spolu s horníky a dřevaři z Tirol na popud Kryštofa Gendorfa v pol.16.století. Tito lidé se usazovali ve vyšších polohách hor, kde byla rudná kutiště a kde se těžilo dřevo.

První zmínka o Friesových boudách je ve vrchlabském urbáři, kde je v roce 1676 povoleno Jiřímu Friesovi postavit boudu na tzv. Hasenplanu (zaječí pasece), což byl pozemek vrchlabského rodu Morzinů.

Boudu č.p. 90, dnešní JAWU, obývala rodina Bönischů. Posledními obyvateli byla rodina Josefa Bönische, který hospodařil cca na 5 ha luk a choval 4 krávy. Josef měl pět dětí z nichž bohužel tři zemřeli. Třináctiletá Wali na zánět slepého střeva, Josef jako dvouletý na popáleniny a půlroční Gerhard na zápal plic. Život na Friesovkách byl velmi drsný a lékařská péče téměř nedostupná. Nicméně si horalé našli čas i na zábavu a sport. Bruno a Willy byli výborní lyžaři. Willy se jako čtrnáctiletý zúčastnil v zimně 1941 celoněmeckých her mládeže v Garmisch-Partenkirchen, kde se umístil na skvělém 2. místě. Německo těmto hrám přikládalo velkou váhu a ceny tehdy předával Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Bruno, který musel narukovat do armády se po válce již domů nedostal. Celá rodina byla v roce 1945 na základě Benešových dekretů odsunuta.

Pokračování...